Lịch sử phát hành

SINNOVA v10.5.0


Tính năng mới
 • Nâng cấp mô đun cấu hình website (giao diện và hiệu năng).
 • Nâng cấp giao diện mô đun quản lý menu.
 • Bổ sung danh mục hồ sơ dự án, phân tích dự án, phân tích công việc và sắp xếp lại menu phần mềm quản lý văn phòng.
 • Bổ sung danh mục hồ sơ dự án, Issue dự án, báo cáo tuần dự án, phân tích dự án, phân tích công việc và sắp xếp lại menu phần mềm crm.
Tính năng mới
 • Gắn quy trình phê duyệt cho gói thầu.
 • Gắn quy trình phê duyệt cho hợp đồng.
 • Gắn quy trình phê duyệt cho bàn giao.
 • Nâng cấp giao diện mô đun gói thầu (bổ sung tab chi tiết, ghi chú, công việc, tài liệu).
 • Nâng cấp giao diện mô đun hợp đồng (bổ sung tab chi tiết, ghi chú, công việc, tài liệu, lịch thanh toán).
 • Bổ sung hợp đồng bán hàng/đầu ra.
 • Nâng cấp giao diện mô đun bàn giao (bổ sung tab chi tiết, ghi chú, công việc, tài liệu, lịch thanh toán).
 • Bổ sung thông tin chi tiết tài chính cho phần dự án liên quan hợp đồng đầu ra.
Tính năng mới
 • Bổ sung số giờ trong thiết lập bước quy trình để quy định số giờ cho bước thực hiện.
 • Bổ sung thông tin ngày và nâng cấp giao diện cho mô đun tài liệu.
Tính năng mới
 • Nâng cấp giao diện mô đun download.
 • Nâng cấp giao diện mô đun html.
Tính năng mới
 • Bổ sung nút chuyển trạng thái để chuyển trạng thái hàng loạt cho chứng từ.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng cho phép đăng ký nghỉ theo ca.
 • Bổ sung cho phép chấm công thời gian nhận 1 ngày 3 ca.
Tính năng mới
 • Bổ sung quick link tạo dự án từ cơ hội bán hàng.
 • Thay đổi giao diện cơ hội bán hàng và bổ sung tiện ích.
 • Bổ sung nút chuyển trạng thái để chuyển trạng thái hàng loạt.
Tính năng mới
 • Bổ sung nút chuyển trạng thái để chuyển trạng thái hàng loạt.
Tính năng mới
 • Chỉnh lại giao diện mô đun điều chuyển kho.
 • Bổ sung bắt nhập thông tin kho và đttc cho mô đun điều chuyển kho.
Tính năng mới
 • Bổ sung tính năng cho phép đổi mã, đổi barcode.
 • Bổ sung tính năng cho phép lọc trùng mã, barcode sau import.
Fix lỗi
 • Fix lỗi import ghi đè các tài sản không active (hiển thị)
Tính năng mới
 • Bổ sung báo cáo phân tích quy trình.
 • Bổ sung báo cáo danh sách dự án theo tiến độ kết thúc.
 • Bổ sung báo cáo tiến độ dự án.
 • Bổ sung báo cáo hiệu quả dự án.
 • Bổ sung báo cáo lợi nhuận dự án.
 • Bổ sung báo cáo công nợ phải thu theo dự án.
 • Bổ sung báo cáo hợp đồng theo dự án (bán hàng/đầu ra).
 • Bổ sung báo cáo hợp đồng theo trạng thái (bán hàng/đầu ra).
 • Bổ sung dashboard thống kê cơ hội theo nguồn.
 • Bổ sung dashboard thống kê đối tác theo nguồn.
 • Bổ sung dashboard thống kê tiềm năng theo nguồn.
 • Bổ sung dashboard thống kê quy trình theo trạng thái.
 • Bổ sung dashboard thống kê quy trình theo loại.
 • Bổ sung dashboard thống kê quy trình theo đánh giá.
 • Bổ sung dashboard thống điện thoại theo trạng thái.
 • Bổ sung dashboard thống điện thoại theo phân loại.
 • Bổ sung dashboard thống điện thoại theo đánh giá.
Tính năng mới
 • Bổ sung api điện thoại.
 • Thêm mới api nhận hàng.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ