Lịch sử phát hành

SINNOVA v10.3.0


Tính năng mới
 • Bổ sung service thông báo ngày kết thúc của đơn bán hàng.
 • Bổ sung service thông báo ngày kết thúc của đơn mua hàng.
 • Bổ sung menu điều hành (công việc, quy trình) cho phần mềm EAM.
 • Bổ sung danh mục trạng thái, vùng miền, giới tính, tôn giáo và sắp xếp lại menu danh mục cho phần mềm EAM.
 • Chặn sửa, xóa các chứng từ đã duyệt với người không có quyền phê duyệt.
 • Bổ sung cấu hình định dạng tệp được phép tải lên.
 • Bổ sung cấu hình định dạng tệp bị chặn không được tải lên.
 • Bổ sung tính năng cho phép lấy lại mật khẩu qua email.
 • Bổ sung cấu hình kiểm tra nhập cmt, nhập email, nhập mobile phần hồ sơ nhân sự và ứng viên.
Tính năng mới
 • Bổ sung import danh mục chuyên ngành.
Fix lỗi
 • Fix lỗi danh mục máy chấm công.
Tính năng mới
 • Bổ sung mã nhóm, tên nhóm, mã loại, tên loại, thuế suất cho mục in tem nhãn.
Fix lỗi
 • Fix lỗi không in tem nhãn.
Tính năng mới
 • Bổ sung menu cr (Nhìn toàn bộ cr liên quan đến các dự án).
 • Bổ sung menu issue (Nhìn toàn bộ các issue liên quan đến các dự án).
Fix lỗi
 • Fix lỗi tải công việc lên gặp lỗi độ dài vẫn báo thành công.
Tính năng mới
 • Bổ sung thiết lập phê duyệt đối tượng.
Tính năng mới
 • Tự động phê duyệt khi quy trình được thiết lập phê duyệt đối tượng.
Tính năng mới
 • Bổ sung nguồn số liệu kpi đánh giá công việc.
 • Bổ sung nguồn số liệu chấm công thời gian: Tổng số ngày đi làm >=4h và <=8h.
 • Bổ sung nguồn số liệu nhóm lương, ngạch lương, quản lý trực tiếp, quản lý gián tiếp.
 • Bổ sung cấu hình ngày nghỉ theo quốc gia.
 • Bổ sung cho chọn vị trí công việc hồ sơ nhân sự và các quyết định liên quan.
 • Bổ sung import quá trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật (Thay đổi giao diện đặt tại các tab quá trình tương ứng).
 • Bỏ thông tin phân loại trên hồ sơ.
 • Bổ sung và chỉnh sửa giao diện yêu cầu tuyển dụng.
 • Gắn quy trình phê duyệt cho yêu cầu tuyển dụng. Tự động phê duyệt khi quy trình được thiết lập phê duyệt đối tượng.
 • Bổ sung và chỉnh giao diện hồ sơ ứng viên.
Tính năng mới
 • Bổ sung bảng giá cho cơ hội bán hàng.
 • Bổ sung ngày hoàn thành (ngày kết thúc) cho đơn bán hàng.
 • Cho phép xóa nhiều mặt hàng khi nhập liệu.
 • Tự động phê duyệt khi quy trình đươc thiết lập phê duyệt đối tượng.
Tính năng mới
 • Bổ sung ngày hoàn thành (ngày kết thúc) cho đơn mua hàng.
 • Cho phép xóa nhiều mặt hàng khi nhập liệu.
 • Tự động phê duyệt khi quy trình được thiết lập phê duyệt đối tượng.
Tính năng mới
 • Cho phép xóa nhiều mặt hàng khi nhập liệu.
 • Bổ sung menu nhập mua và xuất bán.
 • Tự động phê duyệt khi quy trình được thiết lập phê duyệt đối tượng.
Tính năng mới
 • Chặn hiển thị tài sản thanh lý trong cấp phát, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, bảo hiểm, kiểm định.
 • Chặn không cho thêm tài sản đã có trong kế hoạch thanh lý.
 • Chặn cấp phát tài sản với số lượng 0.
 • Bổ sung nguồn vốn cho phân bổ (tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn).
 • Bổ sung cập nhật thông tin tại tab sử dụng khi xóa bản ghi cấp phát.
 • Tự động phê duyệt sửa chữa khi quy trình được thiết lập phê duyệt đối tượng.
 • Bổ sung thông tin serial, số hiệu, địa chỉ cho mục in tem nhãn.
Fix lỗi
 • Import kiểm kê tài sản không nhận thông tin ảnh.
Tính năng mới
 • Bổ sung báo cáo phân tích công việc.
 • Bổ sung báo cáo phân tích dự án.
 • Bổ sung dashboard thống kê trạng thái dự án.
 • Bổ sung dashboard thống kê chủ quản dự án.
 • Bổ sung dashboard thống kê đèn tổng thể dự án.
 • Bổ sung dashboard thống kê theo loại và mức độ ưu tiên dự án.
 • Bổ sung dashboard thống kê theo loại và đèn tổng thể dự án.
 • Bổ sung dashboard thống kê theo mức độ ưu tiên và đèn tổng thể dự án.
Tính năng mới
 • Nâng cấp api phiên bản v2.
 • Bổ sung api pivot.
 • Bổ sung api danh mục.
 • Bổ sung api tài sản.
 • Thêm mới api dashboard.
 • Thêm mới api bán hàng: Cơ hội, báo giá, đơn hàng, pos, giao hàng, hóa đơn bán.
 • Thêm mới api mua hàng: Yêu cầu mua, chào giá, đơn mua hàng, hóa đơn mua.
 • Thêm mới api kho hàng: Nhập kho, xuất kho.
 • Thêm mới api dự án.
 • Thêm mới api điều hành.

Sản phẩm

Dịch vụ

Trụ sở

Tầng 10, Tòa nhà Sannam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3200 8740

F: +84 24 3200 8741

Trung tâm R&D

Tầng 8, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

T: +84 24 3795 0868

F: +84 24 3795 0866

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM đến 5:30 PM

Thứ 7 - Chủ nhật: Nghỉ

Logo

Công ty cổ phần giải pháp SinnovaSoft (SINNOVA) tự hào mang đến những giải pháp ERP chuyên biệt, tối ưu hóa sự liên kết giữa các quy trình nội bộ, nâng cao hiệu suất làm việc đến mức chưa từng có. Chúng tôi kiên định niềm tin rằng, thông qua Công nghệ, mọi Doanh nghiệp sẽ trở nên Linh hoạt hơn và Bứt phá mạnh mẽ trên hành trình phát triển của mình.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ