Products

Tổng quan

 

Quản lý Sản phẩm, Hàng hóa, Dịch vụ, Nguyên vật liệu. Thiết lập và quản lý công đoạn sản xuất, Bom, Spec, định mức và tính giá. Quản lý vòng đời và lịch sử sản phẩm.

Xem demos
Tổng quan

Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

 
 • Thông tin chi tiết Sản phẩm, dịch vụ, vật tư: Mã, tên, nhóm, loại, đvt,...
 • Barcode hỗ trợ: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, ...
 • Sản phẩm thay thế: Hỗ trợ kinh doanh, kỹ thuật tra cứu SP tương tự.
 • Sản phẩm liên quan: Hỗ trợ marketing, kinh doanh tiếp thị SP liên quan.
 • Báo lỗi sản phẩm: Hỗ trợ bộ phận dịch vụ, kỹ thuật tiếp nhận và xử lý lỗi.
 • Khai báo 1 sản phẩm thuộc nhiều nhóm.
 • Thông tin đối tác, nhân viên theo từng sản phẩm.
Xem demos

Lịch sử giao dịch

 
 • Quản lý lịch sử hoạt động: Công việc, ghi chú.
 • Quản lý giao dịch bán: Báo giá, đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng.
 • Quản lý giao dịch mua: Yêu cầu, đơn mua hàng, hóa đơn mua hàng.
Xem demos
Lịch sử

BOM

BOM sản phẩm

 
 • Chi tiết thông tin cấu thành sản phẩm.
 • Bom tính giá phục vụ kinh doanh.
 • Bom sản xuất.
 • Hỗ trợ tạo Bom theo chủng loại.
 • Hỗ trợ tính Bom từ sản phẩm mẫu.
 • Tự động tính lại Bom khi phát sinh thay đổi.
Xem demos

SPEC sản phẩm

 
 • Cho phép thiết lập các công đoạn sản xuất: Máy móc, nguyên liệu, sản phẩm.
 • Thiết lập thông tin chi tiết sản phẩm: Các mô tả thông số kĩ thuật gắn với từng công đoạn, tự động ẩn hiện các công đoạn theo từng sản phẩm.
Xem demos
SPEC

Tính giá

Tính giá sản phẩm

 
 • Thiết lập các thông tin định mức ngày công, tiền lương,... cho một đơn vị sản phẩm.
 • Thông tin chi phí kế hoạch.
 • Tính giá (trước sản xuất) theo thông số sản phẩm.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Cho phép import từ tệp xlsx, export dạng xlsx, pdf,...
 • Cho phép đổi, gộp mã.
 • Sao chép bản ghi, sao chép và dán chi tiết (từng phần).
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin sản phẩm.
 • Tiêu chí phân tích đa dạng theo nhiều góc độ như: Phân nhóm, phân loại, chủng loại, màu sắc, tiêu chuẩn, khu sản xuất, kho, kệ, đơn vị tính, đơn vị quy đổi, VAT, phân loại 1, 2, 3 (tùy mục đích người sử dụng),...
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
 • Kiểm duyệt thông tin sản phẩm: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, từ chối.
Xem demos
Tiện ích

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Chi tiết thông sản phẩm.
 • Danh sách: Sản phẩm theo nhóm, sản phẩm theo loại,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê sản phẩm theo nhóm, thống kê sản phẩm theo loại,...
 • Dashboard: Top 10 mặt hàng.

ERP solution

SINNOVA-ERP: Overall management solution business dedicated to help businesses operate efficiently and sustainable development!

Demos Price list
Logo

By innovation, we make applications to be updated on technology, intelligent handing processes, beautiful interface. Deep understanding of business process, SINNOVA have been provided overall solutions dedicated enterprise (ERP) help connect the activities and effective than ever.

 • 10th Floor, Sannam Building - Dich Vong Hau, Cau Giay District, Hanoi
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Contact purchases

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Contact support

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ