Human resources

Tổng quan

 

Quản lý toàn diện nguồn nhân lực từ Hoạch định, Tuyển dụng, Đào tạo, Hồ sơ nhân sự, Đánh giá, Chấm công,Tiền lương, Bảo hiểm, Ess.

Xem demos
Tổng quan

Hoạch định

Hoạch định

 
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức theo mô hình cây phân cấp.
 • Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí: Mô tả vị trí, yêu cầu công việc, chức năng, nhiệm vụ, đào tạo, kỹ năng,...
 • Lập kế hoạch cho từng vị trí chi tiết theo tháng, năm.
 • So sánh kế hoạch và thực tế.
Xem demos

Tuyển dụng

 
 • Thiết lập yêu cầu tuyển dụng xuất phát từ hoạch định vị trí ban đầu hoặc theo nhu cầu phát sinh.
 • Quản lý kế hoạch tuyển dụng: Yêu cầu, vòng thi, chi phí, đơn vị tuyển dụng, kết quả tuyển dụng.
 • Quản lý và sàng lọc hồ sơ ứng viên.
 • Quản lý thi tuyển, cập nhật kết quả từng vòng thi.
Xem demos
Tuyển dụng

Hồ sơ

Hồ sơ nhân sự

 
 • Quản lý thông tin nhân sự: Mã nhân viên, tên nhân viên, số thẻ, Ctm, trình độ, kỹ năng, liên hệ,...
 • Quản lý quá trình: Tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đi công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ tạm thời,...
 • Quản lý bảo hộ lao động: Khám sức khỏe, tai nạn, cấp phát trang thiết bị,...
 • Thông báo nhắc nhở: Sinh nhật nhân viên, hợp đồng đến hạn, hạn nâng lương,...
Xem demos

Đào tạo

 
 • Thiết lập, quản lý, kiểm duyệt các yêu cầu đào tạo.
 • Hỗ trợ xác định các học viên cần tham gia các khóa đào tạo theo hoạch định.
 • Lập và duyệt các kế hoạch đào tạo: Khóa đào tạo, tổ chức đào tạo, giảng viên, học viên, kinh phí, lịch học,...
 • Theo dõi, đánh giá thực hiện đào tạo về chất lượng giảng viên, học viên, kết quả xếp loại, văn bằng, chứng chỉ, chi phí.
Xem demos
Đào tạo

Đánh giá

Đánh giá

 
 • Khai báo KPI gắn với từng vị trí: Trọng số, điểm số min, max, nguồn số liệu lương,...
 • Đánh giá 360 độ: Thiết lập qui tắc và quản lý đánh giá.
 • Đánh giá MBO: Quản lý dự án, công việc và đánh giá hiệu quả công việc.
Xem demos

Chấm công

 
 • Chủ động thiết lập các mẫu bảng công với nguồn số liệu đa dạng: Thông tin từ hồ sơ, tham số công, chế độ làm việc, máy chấm công, công thức...
 • Cài đặt tham số công, ca, ngày nghỉ.
 • Quản lý kế hoạch, phân ca, điều chuyển, đăng ký nghỉ.
 • Quản lý quỹ ngày phép tháng, thâm niên, doanh nghiệp, khác.
 • Hỗ trợ các hình thức chấm công: Công thời gian, Công sản phẩm, Dự toán, Công ký hiệu.
 • Tích hợp máy chấm công theo dõi vào ra, email/sms gửi phiếu công.
 • Bảng tổng hợp công, phiếu công linh động theo các chỉ tiêu được thiết lập.
Xem demos
Chấm công

Tiền lương

Tiền lương

 
 • Chủ động thiết lập bảng lương với nguồn số liệu đa dạng: Thông tin từ hồ sơ, bảo hiểm, thuế, đánh giá, kpi, bảng công,...
 • Kê khai các khoản giảm trừ thuế (TNCN, Khuyên góp, Từ thiện, Bảo hiểm bắt buộc).
 • Tích hợp email/sms gửi phiếu lương.
 • Bảng tổng hợp lương, phiếu lương linh động theo các chỉ tiêu được thiết lập.
Xem demos

Bảo hiểm

 
 • Cài đặt tham số, quyết định từ cơ quan bảo hiểm.
 • Quản lý đối chiếu số liệu.
 • Quản lý quá trình bảo hiểm: Phát sinh tăng, giảm lao động, điều chỉnh mức đóng, điều chỉnh thông tin,...
 • Quản lý chế độ bảo hiểm (Hỗ trợ tự động tính theo quy định): Ốm đau, Thai sản, nghỉ dưỡng sức,...
 • Mẫu biểu đáp ứng theo quy định của bảo hiểm.
Xem demos
Bảo hiểm

Dịch vụ

Dịch vụ - ESS

 
 • Quản lý thông tin tài khoản: Đổi mật khẩu, cấu hình.
 • Quản lý đánh giá, đăng ký nghỉ.
 • Quản lý thông tin hồ sơ cá nhân: Gia đình, sở thích,...
 • Khai thác thông tin cá nhân: Phiếu công, phiếu lương,...
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Sơ yếu lý lịch, phiếu công, phiếu lương,...
 • Danh sách: Danh sách hồ sơ nhân sự, bảng công, bảng lương, ...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê nhân sự, thống kê đào tạo,...
 • Dashboard: Sinh nhật nhân viên, hợp đồng nhân sự,...
 • Pivot: Giúp phân tích nhân sự theo nhiều tiêu chí thời gian, cơ quan, phòng ban, chức vụ,...
Báo cáo

ERP solution

SINNOVA-ERP: Overall management solution business dedicated to help businesses operate efficiently and sustainable development!

Demos Price list
Logo

By innovation, we make applications to be updated on technology, intelligent handing processes, beautiful interface. Deep understanding of business process, SINNOVA have been provided overall solutions dedicated enterprise (ERP) help connect the activities and effective than ever.

 • 10th Floor, Sannam Building - Dich Vong Hau, Cau Giay District, Hanoi
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Contact purchases

 • M: +84 98 3991 138
 • S: Trò chuyện với kinh doanh

Contact support

 • M: +84 98 3991 148
 • S: Trò chuyện với tư vấn hỗ trợ