Quá trình sử dụng

Quá trình sử dụng

Tổng quan

 

Quản lý chi tiết quá trình (lịch sử) của từng tài sản, thiết bị: Điều chuyển, Bảo hành, Bảo trì, Sửa chữa, Kiểm định, Kiểm kê, Nhiên liệu.

Xem demos
Tổng quan

Điều chuyển

Điều chuyển

 
 • Cấp phát tài sản, trang thiết bị.
 • Thu hồi tài sản, trang thiết bị.
Xem demos

Sửa chữa, bảo hành, bảo trì

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) bảo trì.
 • Theo dõi, ghi chép thông tin bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
 • Theo dõi các chi phí bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
Xem demos
Sửa chữa

Kiểm định

Kiểm định trang thiết bị

 
 • Hỗ trợ lập lịch (kế hoạch) kiểm định.
 • Theo dõi, quản lý kiểm định: thời gian, chi phí.
Xem demos

Kiểm kê trang thiết bị

 
 • Hỗ trợ lập lich (kế hoạch) trang thiết bị.
 • Tích hợp thiết bị kiểm kê.
 • Hỗ trợ import dữ liệu kiểm kê.
Xem demos
Kiểm kê

Bảo hiểm

Bảo hiểm trang thiết bị

 
 • Hỗ trợ lập lich (kế hoạch) mua bảo hiểm.
 • Theo dõi, quản lý thông tin bảo hiểm: thời gian, chi phí.
Xem demos

Nhiên liệu

 
 • Theo dõi, quản lý tiêu hao nhiên liệu.
 • Theo dõi, quản lý chi phí nhiên liệu.
Xem demos
Nhiên liệu

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Phiếu cấp phát trang thiết bị.
 • Danh sách: Sổ theo dõi kiểm kê, kiểm định,...

Tính năng


Phần mềm quản lý tài sản

SINNOVA-EAM: Giúp quản lý tài sản, trang thiết bị, tính khấu hao, phân bổ chi phí, quá trình vận hành và cho phép tích hợp với thiết bị để in mã vạch, kiểm kê.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt