Khấu hao tài sản

Khấu hao tài sản

Tổng quan

 

Tính toán khấu hao, phân bổ khấu hao tài sản và hạch toán kế toán theo từng đối tượng, khoảng thời gian bất kỳ.

Xem demos
Tổng quan

Khấu hao

Quản lý khấu hao

 
 • Tự động tính khấu hao.
 • Phân bổ khấu hao sai khi tính khấu hao
 • Tự động hạch toán khấu hao.
 • Lựa chọn kỳ tính khấu hao bất kỳ (nhỏ nhất theo ngày).
 • Phương pháp khấu hao (áp dụng chung hoặc riêng cho từng thẻ khi khai báo): Đường thẳng, Số dư giảm dần.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Danh sách các bảng tính khấu hao.
 • Hỗ trợ xem danh sách các bảng tính khấu hao theo phân loại tài sản: Nhóm, Loại, Nguồn vốn.
Báo cáo

Tính năng


Phần mềm quản lý tài sản

SINNOVA-EAM: Giúp quản lý tài sản, trang thiết bị, tính khấu hao, phân bổ chi phí, quá trình vận hành và cho phép tích hợp với thiết bị để in mã vạch, kiểm kê.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt