Giải pháp ERP

Đầu tư & mua sắm

Tổng quan

 

Quản lý thông tin dự án đầu tư, quản lý kế hoạch vốn, quản lý hồ sơ gói thầu-hợp đồng, quản lý tiến độ, quản lý thanh toán, quyết toán.

Xem demos
Tổng quan

Dự án

Quản lý dự án

 
 • Chi tiết thông tin dự án: Thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư, lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư,...
 • Quản lý hạng mục các dự án: Tên hạng mục, số lượng, tổng đầu tư,...
 • Thông tin thành viên dự án: Trưởng ban dự án, thành viên dự án,...
 • Hỗ trợ theo dõi các gói thầu, kế hoạch gói thầu liên quan đến dự án.
Xem demos

Quản lý dự toán

 
 • Theo dõi, quản lý các chủ trương đầu tư.
 • Thực hiện phê duyệt thiết kế dự án (Tích hợp mới module Điều hành).
 • Theo dõi, quản lý các quyết định đầu tư: Tên dự án, ngày ký, tổng mức đầu tư, cơ cấu đầu tư,...
 • Dự toán nguồn vốn cho từng dự án: Mã nguồn vốn, tên nguồn vốn, dự án, giá trị,...
 • Lập kế hoạch vốn: Số quyết định, ngày ban hành, nguồn vốn, số tiền, chi tiết từng giai đoạn triển khai vốn,...
 • Quản lý, theo dõi quá trình triển khai, sử dụng vốn.
Xem demos
Dự toán

Đấu thầu

Quản lý đấu thầu

 
 • Chi tiết thông tin các gói thầu: Tên dự án liên quan, tên gói thầu, phương thức đấu thầu, hình thức lựa chọn, thời gian bắt đầu/kết thúc,...
 • Hỗ trợ lên kế hoạch đấu thầu cho các gói thầu (chi tiết với từng dự án).
 • Quản lý, theo dõi các hồ sơ mời thầu được lập.
 • Theo dõi, quản lý kết quản đấu thầu: Đơn bị trúng thầu, hình thức hợp đồng, giá trúng thầu,...
Xem demos

Quản lý hợp đồng

 
 • Chi tiết thông tin các hợp đồng: Số hợp đồng, tên dự án, gói thầu liên quan, ngày kí, hình thức thanh toán,...
 • Hỗ trợ lên kế hoạch thanh toán cho từng hợp đồng (tiến độ thanh toán).
 • Hỗ trợ lập các mốc thời gian thực hiện hợp đồng (tiến độ).
 • Quản lý thông tin các khoản thanh toán: Thông tin gói thầu, hợp đồng,...
 • Quản lý tiến độ thanh toán, tạm ứng hợp đồng.
Xem demos
Hợp đồng

Tiện ích

Quá trình thực hiện dự án

 
 • Theo dõi, thực hiện các công việc, kế hoạch trong quá trình triển khai dự án: kế hoạch triển khai hồ sơ mời thầu, thực hiện lựa chọn nhà thầu, kiểm tra tiến độ, chất lượng,...
 • Cập nhật báo cáo công việc hàng ngày.
 • Thiết lập các quy trình phê duyệt tài liệu chuẩn.
 • Tự động hóa thiết lập các công việc theo các bước xử lý, phê duyệt tài liệu.
 • Đa dạng file lưu trữ tài liệu.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Cho phép import từ tệp xlsx và export dạng xlsx, pdf,...
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi.
 • Tích hợp cảnh báo, nhắc nhở (Email, SMS) tới các thành viên dự án.
 • Cảnh báo đến hạn tiến độ, đến hạn thanh toán.
Xem demos
Tiện ích

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Thông tin dự án, thông tin gói thầu,...
 • Danh sách: Dự án nhóm theo loại, kế hoạch giải ngân dự án,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê dự án theo thời gian, thống kê hợp đồng theo dự án,...
 • Dashboard: Dự án, công việc,...

Giải pháp ERP

SINNOVA-ERP: Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp chuyên ngành giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển và bền vững hơn!

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt