Phần mềm quản lý văn phòng

Dự án

Tổng quan

 

Đa dạng tiêu chí phân loại theo loại, theo nhóm, theo tính chất, mục tiêu dự án,... hỗ trợ công tác quản lý, phân loại dự án. Quản lý thông tin cơ cấu dự án: Ban chỉ đạo, giám đốc dự án, trưởng dự án, trợ lý, thành viên. Cho phép người dùng theo dõi lịch sử các mốc thời gian ứng với từng giai đoạn triển khai dự án. Hỗ trợ quản lý tiến độ dự án theo các mốc milestone cụ thể. Hỗ trợ quản lý việc đánh giá dự án sau khi đã hoàn thành dự án (kế hoạch, nhân sự tham gia, kết quả sau khi đánh giá).

Xem demos
Tổng quan

Quản lý Danh mục dự án

Quản lý Danh mục dự án

 
 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án với những thông tin quan trọng nhất.
 • Cho phép nhóm dự án trực tiếp trên danh mục, hỗ trợ hiển thị danh mục dự án theo nhu cầu phân loại của người dùng.
 • Hỗ trợ đa dạng các tiêu chí tìm kiếm để hiển thị dự án trong danh mục như Người dùng, thời gian, trạng thái dự án,...
Xem demos

Quản lý Kế hoạch triển khai

 
 • Hỗ trợ hiển thị kế hoạch (danh sách) công việc của dự án.
 • Cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về tiến độ thực hiện dự án thông qua tình hình thực tế triển khai công việc.
 • Hỗ trợ nhập liệu kế hoạch trực tiếp trên hệ thống hoặc import dữ liệu (xlsx, xml, mpp).
 • Hiển thị biều đồ tổng hợp tình hình thực tế triển khai kế hoạch của dự án, hỗ trợ thống kê tương ứng theo thành viên dự án.
Xem demos
Quản lý Kế hoạch triển khai

Quản lý Tiến độ dự án

Quản lý Tiến độ dự án

 
 • Hỗ trợ quản lý tiến độ dự án theo các mốc milestone cụ thể.
 • Cho phép người dùng theo dõi lịch sử các mốc thời gian ứng với từng giai đoạn triển khai dự án.
 • Tự động cập nhật tiến độ dự án theo tiến độ thực tế triển khai các công việc tương ứng.
Xem demos

Phân tích Vấn đề, Rủi ro

 
 • Hỗ trợ kiểm soát thông tin vấn đề (issue), rủi ro (risk) dự án: Thông tin vấn đề, thông tin xử lý, giải pháp,...
 • Cho phép một vấn đề phát sinh trong dự án có thể chuyển đổi (convert) thành công việc tương ứng.
 • Cung cấp tính năng sao chép vấn đề.
Xem demos
Phân tích Vấn đề, Rủi ro

Quản lý Thay đổi dự án

Quản lý Thay đổi dự án

 
 • Theo dõi, quản lý các thay đổi (Change request) về nguồn lực, phạm vi, tiến độ của dự án.
 • Tự động cập nhật thay đổi thông tin dự án, danh mục dự án khi yêu cầu thay đổi được duyệt.
Xem demos

Theo dõi Quy trình phê duyệt

 
 • Hệ thống quản lý, theo dõi các quy trình phê duyệt liên quan đến dự án.
 • Cho phép tạo quy trình phê duyệt tự động theo các bước đã được người dùng thiết lập.
Xem demos
Theo dõi Quy trình phê duyệt

Đánh giá hiệu quả dự án

Đánh giá hiệu quả dự án

 
 • Hỗ trợ người dùng quản lý việc đánh giá dự án sau khi đã hoàn thành triển khai dự án: Kế hoạch, nhân sự tham gia,...
 • Hỗ trợ gửi thông báo nhắc nhở đến hạn, quá hạn triển khai kế hoạch đánh giá hiệu quả cho người phụ trách đánh giá.
Xem demos

Thảo luận

 
 • Hệ thống hỗ trợ các thành viên chia sẻ, đưa ra ý kiến thảo luận liên quan đến dự án trong suốt quá trình triển khai.
 • Cho phép gán người liên quan được nhắc đến trong thảo luận.
Xem demos
Công sản phẩm

Gantt

Timeline và Gantt chart

 
 • Hỗ trợ quản lý tiến độ dự án theo các mốc milestone cụ thể.
 • Cung cấp biểu đồ (Gantt chart) hiển thị trực quan kế hoạch tổng quan của tất cả các dự án.
 • Cung cấp biểu đồ (Gantt chart) hiển thị trực quan kế hoạch chi tiết của một dự án: Chi tiết thời gian, nguồn lực các công việc tương ứng của dự án.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Cho phép import từ tệp xlsx và export dạng xlsx, pdf,...
 • Hỗ trợ sao chép dự án.
 • Hỗ trợ cài đặt quy tắc sinh mã dự án.
 • Cung cấp chế độ kiểm duyệt thông tin: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, từ chối.
 • Hỗ trợ tự động gửi thông báo, nhắc nhở (Email, SMS) đến người phụ trách dự án.
 • Tự động lưu lại các thay đổi (chức năng ghi Log).
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm.
Xem demos
Tiện ích

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Chi tiết thông tin dự án, tiến độ dự án,...
 • Danh sách: Dự án theo loại, dự án theo nhóm,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê dự án theo trạng thái, thống kê dự án theo loại,...
 • Dashboard: Vấn đề dự án, đánh giá hiệu quả sau dự án,...

Phần mềm quản lý văn phòng

SINNOVA-OFFICE: Quản lý quy trình (luồng công việc), Quản lý dự án, Công việc, Nhân sự, Tài sản, Nội dung, Tài liệu, Công văn, Văn bản,... hỗ trợ công tác điều hành tại Doanh nghiệp.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt