Phần mềm quản lý tài sản

Mua hàng

Tổng quan

 

Khép kín quy trình mua hàng từ yêu cầu mua hàng, thu thập chào giá, đơn mua hàng, nhận hàng, hóa đơn mua hàng. Các khâu trong quy trình mua hàng được kiểm soát bằng quy trình kiểm duyệt (Approve) thông tin.

Xem demos
Tổng quan

Yêu cầu mua hàng

Yêu cầu mua hàng

 
 • Tạo lập yêu cầu: Thông tin yêu cầu, mặt hàng,...
 • Áp dụng nhiều mẫu yêu cầu khác nhau đáp ứng quy trình.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với yêu cầu mua hàng.
Xem demos

Thu thập chào giá

 
 • Tạo lập chào giá: Thông tin chào giá, thông tin đối tác, sản phẩm,...
 • Hệ thống hỗ trợ convert yêu cầu mua hàng thành chào giá.
 • Hỗ trợ đánh giá đối với các chào giá.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với chào giá.
Xem demos
Chào giá

Đơn mua hàng

Đơn mua hàng

 
 • Tạo lập đơn mua hàng: Thông tin đơn hàng, thông tin đối tác, sản phẩm,...
 • Hệ thống hỗ trợ convert yêu cầu mua hoặc chào giá thành đơn mua hàng.
 • Hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp đối với việc thực hiện từng đơn hàng.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với đơn mua hàng.
Xem demos

Hóa đơn mua

 
 • Tạo lập hóa đơn mua: Thông tin hóa đơn, thông tin đối tác, thông tin sản phẩm, thông tin giao nhận, thông tin nhập khẩu.
 • Hệ thống hỗ trợ convert đơn mua hàng hoặc phiếu nhận hàng thành hóa đơn mua.
 • Hoạt động: Công việc, Lịch hẹn, Thảo luận, Tài liệu đính kèm gắn liền với hóa đơn mua hàng.
Xem demos
Hóa đơn mua

Tien ich

Tiện ích

 
 • Tích hợp mã vạch và thiết bị.
 • Cho phép thêm mới đối tác ngay trên giao diện thêm mới chứng từ.
 • Hỗ trợ sao chép bản ghi, đánh lại mã số chứng từ.
 • Cho phép nạp (import) dữ liệu vào hệ thống (file xlsx) và kết xuất dữ liệu từ hệ thống ra dưới dạng file xlsx, pdf,...
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin: Nhà cung cấp, sản phẩm,...
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
 • Kiểm duyệt (Approve) thông tin: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, từ chối.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Đơn mua hàng, hóa đơn mua hàng,...
 • Danh sách: Đơn mua hàng theo đối tác, hóa đơn vu hàng theo kho,...
 • Dashboard: Đơn đặt mua hàng, hóa đơn mua hàng,...
 • Pivot: Giúp phân tích mua hàng theo Thời gian, Mặt hàng, Nhóm mặt hàng, Hình thức mua,...
Báo cáo

Phần mềm quản lý tài sản

SINNOVA-EAM: Giúp quản lý tài sản, trang thiết bị, tính khấu hao, phân bổ chi phí, quá trình vận hành và cho phép tích hợp với thiết bị để in mã vạch, kiểm kê.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt