Phần mềm CRM

Công việc, Nhật ký

Tổng quan

 

Theo dõi, quản lý kế hoạch làm việc của các cá nhân với giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Hệ thống với các tiện ích cảnh báo nhắc nhở công việc tới hạn, quá hạn, thông báo tới người liên quan cùng tham gia thực hiện công việc.

Xem demos
Tổng quan

Thông tin công việc

Thông tin công việc

 
 • Thông tin chi tiết công việc: Tên công việc, dự án, trạng thái, mức độ ưu tiên, ngày hoàn thành, thời gian (Kế hoạch/ Thực tế), người phối hợp, người phụ trách,...
 • Thông tin thời gian: Thời gian dự kiến bắt đầu, thời gian dự kiến kết thúc, thời gian hoàn thành thực tế.
 • Thao tác nhóm công việc trực tiếp trên danh mục theo một số tiêu chí nhất định: Dự án, ngày, mức độ ưu tiên,...
 • Cơ chế quản lý công việc theo cấu trúc hình cây, cho phép một công việc có thể tạo ra nhiều công việc con.
Xem demos

Cập nhật tiến độ công việc

 
 • Người dùng chủ động cập nhật tiến độ (% hoàn thành), Trạng thái công việc (Chưa thực hiện, Đang thực hiện, Hoàn thành, Tạm dừng, Hủy bỏ).
 • Hỗ trợ hiển thị trực quan khả năng đảm bảo tiến độ công việc bằng màu sắc (chỉ số SPI).
 • Tiến độ (%) hoàn thành công việc cha tự động tính thông qua tiến độ hoàn thành các công việc con.
 • Tự động cập nhật ngày hoàn thành (theo ngày hệ thống) khi người dùng cập nhật trạng thái Hoàn thành công việc.
 • Hỗ trợ người dùng cập nhật nhanh % tiến độ ngay trên danh mục.
Xem demos
Tiến độ công việc

Tài liệu

Quản lý tài liệu đính kèm

 
 • Cho phép đính kèm tài liệu mẫu liên quan ứng với từng công việc.
 • Đa dạng file tài liệu hỗ trợ: xlsx, pdf, doc, html, ppt,...
Xem demos

Nhật ký - Lịch hẹn

 
 • Lập báo cáo cho từng công việc: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, số giờ làm, thông báo đến người liên quan, nội dung công việc đã làm,...
 • Hỗ trợ bố trí, sắp lịch cho cá nhân, nhóm hoặc đơn vị.
 • Cho phép người dùng tạo ghi chú riêng trên mỗi nhật ký.
 • Thiết lập chế độ lặp theo ngày, tháng, năm.
Xem demos
Nhật ký

Gantt

Gantt chart

 
 • Cung cấp biểu đồ hiển thị trực quan công việc với chi tiết các công việc con, công việc phụ thuộc.
 • Thông qua biểu đồ Gantt, cho phép người dùng theo dõi trực quan tiến độ thực hiện công việc.
Xem demos

Time sheet

 
 • Hỗ trợ timesheet giúp người dùng theo dõi, phân bổ thời gian thực hiện công việc, dự án theo ngày.
 • Hỗ trợ phân bổ tự động timesheet.
Xem demos
Timesheet

Tiện ích

Tiện ích

 
 • Sao chép bản ghi.
 • Hỗ trợ tính năng đánh giá công việc theo cấp độ: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém.
 • Cho phép import từ tệp xlsx, export dạng xlsx, pdf,...
 • Hỗ trợ khả năng tương tác với Microsoft Project.
 • Nhắc nhở công việc đến hạn, quá hạn.
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
Xem demos

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Chi tiết thông tin công việc (theo dự án, timeline,...).
 • Danh sách: Công việc theo dự án, công việc theo đối tác,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê công việc theo người phụ trách, phân tích công việc theo nguồn lực,...
 • Dashboard: Công việc đang diễn ra, công việc cần hoàn thành,...
Báo cáo

Phần mềm CRM

SINNOVA-CRM: Cung cấp đầy đủ qui trình, công cụ giúp Bạn thực hiện tốt hoạt động Marketing, Bán hàng, dịch vụ Khách hàng và các hoạt động hỗ trợ khác.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt