Phần mềm quản lý dự án

Dự án

Tổng quan

 

Người dùng sử dụng phân hệ để theo dõi thông tin chi tiết của dự án, bao gồm: Thông tin cơ bản, Thông tin cơ cấu dự án, Thông tin Ngân sách - Chi phí...Đồng thời, phân hệ cũng cho phép người dùng theo dõi kế hoạch triển khai dự án, quản lý chi phí và phân bổ nguồn lực hợp lý hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị dự án tại doanh nghiệp.

Xem demos
Tổng quan

Quản lý Danh mục dự án

Quản lý Danh mục dự án

 
 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án với những thông tin quan trọng nhất.
 • Cho phép nhóm dự án trực tiếp trên danh mục, hỗ trợ hiển thị danh mục dự án theo nhu cầu phân loại của người dùng.
 • Hỗ trợ đa dạng các tiêu chí tìm kiếm để hiển thị dự án trong danh mục như Người dùng, Thời gian, Trạng thái dự án...
Xem demos

Quản lý Kế hoạch triển khai

 
 • Hỗ trợ hiển thị kế hoạch (danh sách) công việc của dự án.
 • Cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về tiến độ thực hiện dự án thông qua tình hình thực tế triển khai công việc.
 • Hỗ trợ nhập liệu kế hoạch trực tiếp trên hệ thống hoặc import dữ liệu (xlsx, xml, mpp).
 • Hiển thị biều đồ tổng hợp tình hình thực tế triển khai kế hoạch của dự án, hỗ trợ thống kê tương ứng theo thành viên dự án.
Xem demos
Quản lý Kế hoạch triển khai

Quản lý Tiến độ dự án

Quản lý Tiến độ dự án

 
 • Hỗ trợ quản lý tiến độ dự án theo các mốc milestone cụ thể.
 • Cho phép người dùng theo dõi lịch sử các mốc thời gian ứng với từng giai đoạn triển khai dự án.
 • Tự động cập nhật tiến độ dự án theo tiến độ thực tế triển khai các công việc tương ứng.
Xem demos

Phân tích Vấn đề, Rủi ro

 
 • Hỗ trợ kiểm soát thông tin vấn đề (issue), rủi ro (risk) dự án: Thông tin vấn đề, Thông tin xử lý, Giải pháp...
 • Cho phép một vấn đề phát sinh trong dự án có thể chuyển đổi (convert) thành công việc tương ứng.
 • Cung cấp tính năng sao chép vấn đề.
 • Hỗ trợ tự động gửi thông báo (Email, SMS) về tình trạng xử lý vấn đề, rủi ro đến người phụ trách dự án.
Xem demos
Phân tích Vấn đề, Rủi ro

Quản lý Thay đổi dự án

Quản lý Thay đổi dự án

 
 • Theo dõi, quản lý các thay đổi (Change request) về nguồn lực, phạm vi, tiến độ của dự án.
 • Tự động cập nhật thay đổi thông tin dự án, danh mục dự án khi yêu cầu thay đổi được duyệt.
 • Tự động lưu lại các thay đổi (chức năng ghi Log).
Xem demos

Theo dõi Quy trình phê duyệt

 
 • Hệ thống hỗ trợ chế độ kiểm duyệt thông tin dự án: Khởi tạo, Chờ duyệt, Phê duyệt, Từ chối.
 • Cho phép tạo quy trình phê duyệt tự động theo các bước đã được người dùng thiết lập.
 • Hỗ trợ dịch vụ thông báo (Email, SMS) liên quan đến các tác vụ phê duyệt.
Xem demos
Theo dõi Quy trình phê duyệt

Quản lý Phụ thuộc nhiều dự án

Quản lý Phụ thuộc nhiều dự án

 
 • Hệ thống tự động tập hợp các dự án có sự phụ thuộc với nhau dựa trên một số tiêu chí nhất định.
 • Hiển thị danh sách các dự án phụ thuộc theo mức độ giảm dần sự phụ thuộc.
 • Người dùng hoàn toàn chủ động trong việc tập hợp các dự án liên quan hoặc xóa thông tin phụ thuộc với các dự án khác nếu mức độ phụ thuộc không cao.
Xem demos

Theo dõi Sức khỏe (Health check) dự án

 
 • Tự động lọc ra các dự án có độ rủi ro cao dựa vào báo cáo tuần dự án để tiến hành đánh giá lại sức khỏe (Health check) của dự án đó.
 • Tự động gửi thông báo (Email, SMS) đến người phụ trách Health check khi dự án có phát sinh rủi ro.
 • Cho phép người phụ trách thêm thông tin đánh giá sức khỏe dự án: Tình trạng đánh giá, Thời gian, Giải pháp,...
Xem demos
Theo dõi Sức khỏe (Health check) dự án

Đánh giá hiệu quả dự án

Đánh giá hiệu quả dự án

 
 • Hỗ trợ người dùng quản lý việc đánh giá dự án sau khi đã hoàn thành triển khai dự án: Kế hoạch, Nhân sự tham gia,...
 • Hỗ trợ gửi thông báo nhắc nhở đến hạn, quá hạn triển khai kế hoạch đánh giá hiệu quả cho người phụ trách đánh giá.
Xem demos

Thảo luận

 
 • Hệ thống hỗ trợ các thành viên chia sẻ, đưa ra ý kiến thảo luận liên quan đến dự án trong suốt quá trình triển khai.
 • Cho phép gán người liên quan được nhắc đến trong thảo luận.
 • Hệ thống tự động gửi thông báo (Email,SMS) cho người liên quan tương ứng.
Xem demos
Thảo luận

Tài liệu và bàn giao

Tài liệu và Bàn giao

 
 • Quản lý và chia sẻ kho tài liệu dự án.
 • Upload, Download tài liệu dễ dàng.
 • Phân quyền người dùng được thêm/chỉnh sửa/xóa các tài liệu.
 • Quản lý danh sách các tài liệu quan trọng (hồ sơ dự án) cần hoàn thành ứng với mỗi giai đoạn triển khai dự án.
 • Hệ thống hỗ trợ theo dõi, quản lý các sản phẩm, tài liệu bàn giao liên quan đến dự án khi đã hoàn thành triển khai dự án.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Cho phép import từ tệp xlsx, mpp; export dạng xlsx, pdf, mpp,...
 • Hỗ trợ khả năng tương tác với Microsoft Project.
 • Sao chép bản ghi.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin dự án.
 • Tương tác với đa dạng loại tài liệu: docx, xlsx, ppt, pdf, xml, html, mpp....
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
 • Kiểm duyệt thông tin dự án: Khởi tạo, chờ duyệt, phê duyệt, từ chối.
Xem demos
Tiện ích

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Thông tin dự án, thông tin công việc,...
 • Danh sách: Dự án nhóm theo loại, công việc theo người phụ trách,...
 • Biểu đồ, thống kê: Thống kê dự án theo đơn vị, khối; Thống kê công việc theo đối tác,...
 • Dashboard: Dự án, công việc,...

Phần mềm quản lý dự án

SINNOVA-PM: Quản lý dự án, công việc, gantt, timesheet, báo cáo công việc, nguồn lực, dự toán, chi phí, rủi ro, đánh giá kết quả dự án giúp Nhà quản lý, Nhân viên thực hiện công việc dễ dàng hơn, nhanh hơn và sáng tạo hơn.

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt