Giải pháp ERP

Tài sản

Tổng quan

 

Quản lý tài sản, trang thiết bị, tính khấu hao, phân bổ chi phí, theo dõi quá trình sử dụng. Tích hợp với thiết bị để in mã vạch, kiểm kê.

Xem demos
Tổng quan

Thẻ tài sản

Thẻ tài sản

 
 • Thông tin tài sản: Mã tài sản, tên tài sản, thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật,...
 • Hệ thống hỗ trợ barcode để quản lý tài sản.
 • Theo dõi, quản lý quá trình tăng/giảm tài sản.
Xem demos

Khấu hao

 
 • Hỗ trợ tự động tính khấu hao tài sản.
 • Hỗ trợ phân bổ khấu hao sau khi tính khấu hao.
 • Hỗ trợ tự động hạch toán khấu hao.
 • Hỗ trợ kỳ tính khấu hao bất kỳ (nhỏ nhất theo ngày).
 • Hỗ trợ nhiều phương pháp tính khấu hao áp dụng chung hoặc riêng cho từng thẻ tài sản khi khai báo.
Xem demos
Khấu hao tài sản

Trang thiết bị

Trang thiết bị

 
 • Thông tin trang thiết bị: Mã thiết bị, tên thiết bị, thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật, thông tin bảo hành,...
 • Theo dõi chi tiết các thành phần của từng trang thiết bị.
 • Khai báo thông tin người sử dụng, đính kèm hình ảnh cho trang thiết bị.
 • Hệ thống hỗ trợ Barcode để quản lý trang thiết bị.
Xem demos

Phân bổ chi phí

 
 • Hỗ trợ tự động tính phân bổ chi phí trang thiết bị.
 • Hỗ trợ tự động hạch toán phân bổ.
 • Hỗ trợ kỳ tính phân bổ bất kì (nhỏ nhất theo ngày).
Xem demos
Phân bổ chi phí

Khai thác, sử dụng

Theo dõi quá trình sử dụng

 
 • Điều chuyển: Cấp phát/thu hồi tài sản, trang thiết bị.
 • Bảo hành, bảo trì, sửa chữa: Lập kế hoạch, ghi chép thông tin và theo dõi các chi phí bảo hành, bảo trì, sửa chữa.
 • Kiểm kê: Lập kế hoạch, tích hợp thiết bị kiểm kê, hỗ trợ import dữ liệu kiểm kê.
 • Kiểm định: Lập kế hoạch, theo dõi thời gian, chi phí kiểm định.
 • Bảo hiểm: Lập kế hoạch, theo dõi thời gian, chi phí bảo hiểm.
 • Quản lý tiêu hao nhiên liệu của tài sản, trang thiết bị.
 • Quản lý thông tin thanh lý tài sản, trang thiết bị.
Xem demos

Tiện ích

 
 • Cho phép import từ tệp xlsx và export dạng xlsx, pdf,...
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin tài sản, trang thiết bị.
 • Cho phép sao chép bản ghi.
 • Cho phép tạo đồng loạt trang thiết bị từ một mã mặt hàng (nhập theo lô).
 • Tích hợp thiết bị kiểm kê, máy in tem mã vạch.
 • Tích hợp thông báo Email, SMS.
 • Nhắc nhở lịch bảo trì, kiểm định, kiểm kê định kỳ, hết hạn bảo hiểm.
Xem demos
Tiện ích

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 
 • Chi tiết: Chi tiết thông tin tài sản, thông tin trang thiết bị,...
 • Danh sách: Tài sản nhóm theo hiện trạng, trang thiết bị nhóm theo ncc,...
 • Pivot: Giúp phân tích tài sản, trang thiết bị theo Thời gian, Nhóm, Loại, Hiện trạng, Xuất xứ,...

Giải pháp ERP

SINNOVA-ERP: Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp chuyên ngành giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển và bền vững hơn!

Xem demos Bảng giá
Logo

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.

 • Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • T: +84 24 3200 8740
 • F: +84 24 3200 8741
 • E: info@sinnovasoft.com

Liên hệ mua hàng

 • M: +84 98 3991 138
 • S: sinnova_kd

Liên hệ hỗ trợ

 • M: +84 98 3991 148
 • S: sinnova_dt