Tổng quan

Quản lý thông tin dự án đầu tư, quản lý kế hoạch vốn, quản lý hồ sơ gói thầu - hợp đồng, quản lý tiến độ, quản lý thanh toán, quyết toán.

 

Xem demos

Tổng quan

Dự án

Quản lý dự án

 •  Chi tiết thông tin dự án: Thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư, lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư,...
 •  Quản lý hạng mục các dự án: Tên hạng mục, số lượng, tổng đầu tư,...
 •  Thông tin thành viên dự án: Trưởng ban dự án, thành viên dự án,...
 •  Hỗ trợ theo dõi các gói thầu, kế hoạch gói thầu liên quan đến dự án.
 

Xem demos


Quản lý dự toán

 •  Theo dõi, quản lý các chủ trương đầu tư.
 •  Thực hiện phê duyệt thiết kế dự án (Tích hợp mới module Điều hành).
 •  Theo dõi, quản lý các quyết định đầu tư: Tên dự án, ngày ký, tổng mức đầu tư, cơ cấu đầu tư,...
 •  Dự toán nguồn vốn cho từng dự án: Mã nguồn vốn, tên nguồn vốn, dự án, giá trị,...
 •  Lập kế hoạch vốn: Số quyết định, ngày ban hành, nguồn vốn, số tiền, chi tiết từng giai đoạn triển khai vốn,...
 •  Quản lý, theo dõi quá trình triển khai, sử dụng vốn.
 

Xem demos

Dự toán

Đấu thầu

Quản lý đấu thầu

 •  Chi tiết thông tin các gói thầu: Tên dự án liên quan, tên gói thầu, phương thức đấu thầu, hình thức lựa chọn, thời gian bắt đầu/kết thúc,...
 •  Hỗ trợ lên kế hoạch đấu thầu cho các gói thầu (chi tiết với từng dự án).
 •  Quản lý, theo dõi các hồ sơ mời thầu được lập.
 •  Theo dõi, quản lý kết quản đấu thầu: Đơn bị trúng thầu, hình thức hợp đồng, giá trúng thầu,...
 

Xem demos


Quản lý hợp đồng

 •  Chi tiết thông tin các hợp đồng: Số hợp đồng, tên dự án, gói thầu liên quan, ngày kí, hình thức thanh toán,...
 •  Hỗ trợ lên kế hoạch thanh toán cho từng hợp đồng (tiến độ thanh toán).
 •  Hỗ trợ lập các mốc thời gian thực hiện hợp đồng (tiến độ).
 •  Quản lý thông tin các khoản thanh toán: Thông tin gói thầu, hợp đồng,...
 •  Quản lý tiến độ thanh toán, tạm ứng hợp đồng.
 

Xem demos

Hợp đồng

Tiện ích

Quá trình thực hiện dự án

 •  Theo dõi, thực hiện các công việc, kế hoạch trong quá trình triển khai dự án: kế hoạch triển khai hồ sơ mời thầu, thực hiện lựa chọn nhà thầu, kiểm tra tiến độ, chất lượng,...
 •  Cập nhật báo cáo công việc hàng ngày.
 •   Thiết lập các quy trình phê duyệt tài liệu chuẩn.
 •  Tự động hóa thiết lập các công việc theo các bước xử lý, phê duyệt tài liệu.
 •  Đa dạng file lưu trữ tài liệu.
 

Xem demos


Tiện ích

 •  Cho phép import từ tệp xlsx và export dạng xlsx, pdf,...
 •  Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.
 •  Hỗ trợ sao chép bản ghi.
 •  Tích hợp cảnh báo, nhắc nhở (Email, SMS) tới các thành viên dự án.
 •  Cảnh báo đến hạn tiến độ, đến hạn thanh toán.
 

Xem demos

Tiện ích

Báo cáo

Báo cáo, Dashboard

 •  Chi tiết: Thông tin dự án, thông tin gói thầu,...
 •  Danh sách: Dự án nhóm theo loại, kế hoạch giải ngân dự án,...
 •  Biểu đồ, thống kê: Thống kê dự án theo thời gian, thống kê hợp đồng theo dự án,...
 •  Dashboard: Dự án, công việc,...
Giải pháp ERP
Bảng giá Xem demos

Khách hàng

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH ĐIỆN TỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ARCHI
NGÂN HÀNG THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ.,LTD- CN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH
CÔNG TY TNHH CHÈ PHÚ BỀN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MB
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN
CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN HÀNG KHÔNG (ALS)
CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NÁM Á
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)